ปอเทือง

ปลูกต้นปอเทืองเพื่อบำรุงดินเตรียมปลูกอ้อย

010-2016-09-11 011-2016-09-11 012-2016-09-11 013-2016-09-11 014-2016-09-11 015-2016-09-11 016-2016-09-11 017-2016-09-11 018-2016-09-11 019-2016-09-11 020-2016-09-11 021-2016-09-11 022-2016-09-11 023-2016-09-11 024-2016-09-11 025-2016-09-11 026-2016-09-11 027-2016-09-11 028-2016-09-11 029-2016-09-11 030-2016-09-11 031-2016-09-11 032-2016-09-11 033-2016-09-11 034-2016-09-11 035-2016-09-11 036-2016-09-11 037-2016-09-11 038-2016-09-11 039-2016-09-11 040-2016-09-11 041-2016-09-11 042-2016-09-11 043-2016-09-11 044-2016-09-11 045-2016-09-11 046-2016-09-11 047-2016-09-11 048-2016-09-11 049-2016-09-11 050-2016-09-11 051-2016-09-11 052-2016-09-11 053-2016-09-11 054-2016-09-11 055-2016-09-11 056-2016-09-11 057-2016-09-11 058-2016-09-11

Advertisements

ปลูกอ้อย

ปลูกอ้อยบนร่องเก่าก่อน  พันธ์อ้อยหายากต้องตระเวนขอแบ่งซื้อจากชาวบ้าน
การปลูกค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและสอบถามจากคนที่ปลูกอยู่แล้ว

11

13

16

15

ปรับท้องร่องเก่าเพื่อปลูกอ้อย

จ้างรถปรับท้องร่องเก่าเพื่อเตรียมปลุกอ้อย (อ้อยชนิดคั้นเป็นน้ำอ้อย)  เขาคิดค่าจ้าง 400 บาท เพราะมีพื้นที่น้อย  การไถไม่ค่อยดีเพราะฝนเพิิ่งตกลงมาทำให้ดินเปียกยากต่อการไถ

008-2016-07-22

009-2016-07-22
011-2016-07-22

ได้กินหน่อไม้แล้วครับ

018-2016-07-22

017-2016-07-22

 

 

 

ขุดร่องเตรียมปลูกอ้อยและมะพร้าว

ขุดร่องท้ายสวนที่เป็นนาข้าว เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  เป็นมรดกตกทอดจากตาและยาย พ่อและแม่  เริ่มขุดเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 ใช้เวลาขุด 2 วัน คิดเป็นเงิน 2,4000 บาท
ขุดได้จำนวน 4 ร่อง

2016-07-09-006สภาพที่เดิมก่อนขุดร่อง ที่เห็นเป็นรั้วเก่า มีต้นไผ่และมะพร้าวบ้าน

2016-07-09-009

2016-07-09-010

2016-07-09-011

2016-07-09-014

2016-07-09-018

2016-07-09-035

2016-07-09-037หว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อบำรุงดิน

2016-07-09-040

หน่อไม้ไผ่เริ่มให้ผลผลิต (อยู้ริมรั้มไกล้กับท้องร่องที่ขุดใหม่)

012-2016-07-22 013-2016-07-22 014-2016-07-22 015-2016-07-22

016-2016-07-22

หนึ่งอาทิตย์ผ่านไป ปอเทืองขึ้นแล้วเพราะฝนตกด้วย

 

 

 

 

มะนาว

ผลิตผลมะนาวเมื่อเดือนเมษายน 2559
ขายกิ่งมะนาวที่ชำ ต้นละ 100 บาทติดต่อที่คุณพัชรินทร์ 08-29107799

20160403_102659

004-20160228

20160403_102633

012

010

011

 

บ้านสวนเดือนกุมภาพันธ์ 2559

บ้านสวนบรรยากาศตอนนี้ย่างเข้าหน้าร้อน เก็บมะพร้าวน้ำหอมได้  360 ลูก อนาคตคงต้องปลูกเพิ่มอีก

009-20160228
010-20160228

พาลูกสาวมาเที่ยวด้วย   หลักกิโลเมตรอยู่ตรงกันข้ามกับสวน
011-20160228

015-20160228

มะนาวให้ผลแต่มีโรคเยอะต้องดูแลมากเป็นพิเศษ

004-20160228
005-20160228
002-20160228

ที่สวนขายกิ่งมะนาวชำด้วยครับ

ใบไม้ก็มีราคา

ใบมะพร้าวเหลือง กิ่งพุดซ้อน และใบพิโล นำไปขายร้านทำดอกไม้ในงานต่างๆ

005-20150503

003-20150503 004-20150503  006-20150503 007-20150503 008-20150503